جدیدترین مطالب اعمال تغییر در توییتر

ایلان ماسک پس از ارائه یک نظرسنجی مهم جهت تغییر سیاست‌های توییتر ظاهراً از نتایج آن راضی نبوده و حال به دنبال محدودسازی رای‌دهندگان نظرسنجی توییتر است.

ایلان ماسک بار دیگر قصد دارد با اجبار کاربران توییتر برای اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی به درآمدزایی توییتر کمک کند، این اقدام نقض آشکار قوانین اپ‌استور اپل است.

صفحه 1 از 3