جدیدترین مطالب افزایش تولید خودرو

اطلاعات مختلفی در مورد میزان تولید روزانه خودرو در کشور وجود دارد. براساس بررسی‌های موجود، حجم تولید خودرو، از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهر ماه سال جاری، بیش از 18 درصد رشد داشته است.

تولید انواع خودرو توسط خودروسازان داخلی در تیرماه امسال به طور میانگین افزایش ۲۴ درصدی داشته است. تولید انواع خودرو از ۱۰۳ هزار و ۲۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته تاکنون به ۱۲۷ هزار و ۷۰۹ دستگاه افزایش یافته است. همچنین تولید انواع سواری نیز با افزایش ۲۶ درصدی همراه بوده و از ۹۵…