جدیدترین مطالب افزایش تولید خودرو

تولید انواع خودرو توسط خودروسازان داخلی در تیرماه امسال به طور میانگین افزایش ۲۴ درصدی داشته است. تولید انواع خودرو از ۱۰۳ هزار و ۲۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته تاکنون به ۱۲۷ هزار و ۷۰۹ دستگاه افزایش یافته است. همچنین تولید انواع سواری نیز با افزایش ۲۶ درصدی همراه بوده و از ۹۵…