جدیدترین مطالب افزایش دمای جهانی

کره زمین حدود 53 تا 56 میلیون سال قبل، تغییرات آب و هوایی را تجربه کرده که منجر به دگرگونی اساسی گونه‌های حیوانی و گیاهی شده است. در طول رویداد اول، گرمای حداکثری پالئوسن-ائوسن (PETM) سطوح کربن بالا رفت و دمای هوا 8 درجه سانتی‌گراد (14.4 درجه فارنهایت) افزایش یافت. در رویداد دوم که گرمای…

معاهده آب و هوایی پاریس، تلاش تاریخی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بود، اما اکنون دانشمندان می گویند، روش دیگری هم می تواند به کاهش افزایش دمای جهانی و همچنین ترمیم لایه ازون کمک کند. در فرایندی که به آن ژئو مهندسی خورشیدی می گویند، ذرات انعکاسی می توانند به استراتوسفر زمین فرستاده شوند،…