جدیدترین مطالب افزایش قیمت خودرو

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور پیشنهاد تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار را به منظور کاهش قیمت‌ها مطرح نمود. به گزارش تکراتو، محمدرضا نجفی منش اعلام کرده که باید راهکاری برای شکسته شدن قیمت‌ها و فضای کنونی حاکم بر بازار خودرو در نظر گرفته شود. به گفته وی چنین اقدامی در…

صفحه 2 از 6