جدیدترین مطالب افزایش مصرف برق

به دلیل افزایش دمای هوا، در چند روز اخیر شاهد افزایش مصرف برق بودیم و کشور به این دلیل در وضعیت قرمز قرار داشت. اما در طی روزهای اخیر دوباره شاهد کاهش مصرف برق بودیم. بار دیگر پیک بار پس از ۵ روز پرمصرف به زیر ۵۲ هزار مگاوات بازگشت. البته باید گفت که هنوز…

رکورد مصرف برق در ایران با ثبت مصرف لحظه ای ۵۵ هزار و ۴۴۲ مگاوات شکسته شد. در پی گرمای شدید هوا میزان مصرف برق در روز چهاردهم تیرماه سال جاری بی سابقه بود و میزان مصرف 55 هزار و 364 مگاوات رقم خورده بود. این میزان، یک رکورد بی سابقه در مصرف لحظه‌ای برق…

در روز گذشته پیک مصرف برق در ساعت 21 و 39 دقیقه به ‌میزان 48 هزار و 854 مگاوات رقم خورده بود که در کمتر از 17 ساعت، شاهد افزایش بیش از 6 هزار مگاواتی مصرف برق بودیم. این رکورد عجیب و افزایش بی‌سابقه‌ در رشد مصرف برق که امروز شاهد آن بودیم به‌ دلیل…