جدیدترین مطالب اقمار فراخورشیدی

اخترشناسان به لطف تلسکوپ فضایی کپلر ناسا موفق به کشف هزاران سیاره خارج از منظومه شمسی شده‌اند. بااین‌وجود، پیدا کردن اقماری که در اطراف این سیاره‌های فراخورشیدی می‌چرخند، به فوق‌العاده دشوار است. درحالی‌که اخترشناسان در چندین سال گذشته، به کشف برخی اقمار فراخورشیدی نزدیک شده‌اند، اما تاکنون موفق به تائید وجود هیچ‌کدام نشده‌اند. اکنون گروهی…

کشف یک قمر فراخورشیدی می‌تواند سال‌ها زمان ببرد، اما بر اساس فرضیه‌های محققان، امکان وجود آب مایع در سطح این اقمار فراخورشیدی وجود دارد. درحالی‌که برخی از دانشمندان به دنبال سیاره‌های قابل سکونتی خارج از منظومه شمسی هستند، دانشمندانی دیگر، در جستجوی چنین شرایطی در اقمار فراخورشیدی هستند. اما، هنوز اقماری خارج از منظومه شمسی…