جدیدترین مطالب الگوریتم هوش مصنوعی گوگل

سال 2016 سال دیوانه واری بود! جهان علم و اکتشاف هم از این قاعده مستثنی نیست. جهان علم در سال جاری با برخی موانع جدی مواجه شد، اما در همین حال برخی از پیشرفت های بزرگ هم در این سال به دست آمدند، از پیشرفت هایی در زمینه تشخیص امواج گرانشی تا کشف یک سیاره…

الگوریتم هوش مصنوعی گوگل به معنای واقعی باهوش است. لب خوانی می تواند برای انسان ها، کار بسیار دشواری باشد، اما با هوش مصنوعی، شاید تشخیص گفتار به کار بسیار ساده تری تبدیل شود. محققان دیپ مایند گوگل و دانشگاه آکسفورد، الگوریتم هوش مصنوعی برای لب خوانی توسعه داده اند که حتی از لب خوان…