جدیدترین مطالب الگوریتم یادگیری ماشینی

آیا می توانید تفاوت بین موسیقی بیگ بند و ووگی بوگی را بگویید؟ یک الگوریتم هوش مصنوعی می تواند. شرکت مشاوران کمبریج می گوید، الگوریتم هوش مصنوعی ساخته  که می تواند سبک های مختلف موسیقی را بهتر از انسان تشخیص دهد. محققان هوش مصنوعی این الگوریتم یادگیری ماشینی را با استفاده از نواختن پیانوی زنده…

هنگامی که گوگل برای اولین بار پروژه لون را معرفی کرد، این بالن های اینترنتی از الگوریتم مشخصی برای تغییر ارتفاع و حفظ موقعیت بهره می بردند. با وجودی که این راه هوشمندانه ای محسوب می شد، اما گوگل نمی توانست کار زیادی برای سازگاری با الگوهای آب و هوایی غیر منتظره انجام دهد، چیزی…