جدیدترین مطالب امنیت

اخیرا میلاد نوری، توسعه دهنده شناخته شده در فضای مجازی توانسته است به داده‌ها و شماره تلفن همراه ادمین کانال محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در پیام رسان ایرانی سروش، دسترسی پیدا کند. موضوعی که منجر شد امنیت پیام رسان سروش زیر سوال برود.

صفحه 2 از 10