جدیدترین مطالب امید به زندگی

میزان امید به زندگی در جهان همچنان در حال افزایش است، این روند سؤال اساسی را مطرح می‌کند که آیا این روند متوقف می‌شود؟ تحقیقات جدید نشان می‌دهد که طول عمر طبیعی انسان محدودیتی ندارد. به این ترتیب، انسان‌ها می‌توانند به مرور پیر و پیرتر شوند. در این مطالعه آمارهایی از ایالات‌متحده، انگلستان، فرانسه و…

فرشته مرگ، دروگر هستی، هستی را درو می‌کند، اما گاهی اوقات کمتر عجله می کند. این مورد قطعا در مورد سودیمیجو درست است، مرد اندونزیایی که روز یکشنبه درگذشت. اما در مورد اینکه، او واقعا 146 سال داشته، همچنان تردیدهایی هنوز وجود دارد، البته نه به این خاطر که او 30 سال قبل از شروع…