جدیدترین مطالب انتخابات

روز گذشته و در شرایطی که انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور در حال برگزاری بود، خبر از حمله امت حزب الله به انتخابات اتاق بازرگانی خرم آباد رسید! اما امت حزب الله دقیقا چه کسانی هستند و هدفشان از حمله به انتخابات اتاق بازرگانی لرستان چه بود؟

صفحه 1 از 2