جدیدترین مطالب انتقال داده

نتایج یک آزمایش جدید نشان می‌دهد که کبوترهای نامه‌رسان سرعت بالاتری نسبت به اینترنت در انتقال اطلاعات دارند. پس روش‌های قدیمی هنوز هم بهتر عمل می‌کنند.

گروهی از دانشمندان موفق به ثبت روشی جدید شدند که انتقال اطلاعات با موج‌های صوتی را ممکن می‌کند. در واقع این روش جایگزینی مطمئن در روش‌های پیشین خواهد شد.

صفحه 1 از 2