جدیدترین مطالب انرژی برق

دولت انگلستان برای افرادی که ثروت چندانی ندارند برنامه‌های جالبی در نظر دارد. 800 هزار خانه در ولز و انگلستان به طور رایگان خدمات انرژی خورشیدی دریافت خواهد کرد و این پنل‌ها برایشان نصب می‌شود.

شبکه های برق قدیمی شده اند. آن ها دسترسی محدودی در سرتاسر دنیا داشته و خیلی از مردم را بدون دسترسی به این انرژی قدرتمند رها می کند. همچنین شبکه های برق ما را مجبور می کنند که برای مقدار زیادی انرژی برای به دست آوریِ الکتریسیته مصرف کنیم، مثلا جرقه هایی که صدها واحد…