جدیدترین مطالب انفجار بزرگ

دانشمندان پس از یک دهه مطالعه و اندازه گیری ستاره ها، یک نقشه ی سه بعدی از 1.2 میلیون کهکشان را تهیه کردند. این نقشه ی سه بعدی، گسترش هستی را به مرور زمان محاسبه می کند؛ البته با در نظر داشتن نظریه ای که در آن، انرژی تاریک در افزایش اندازه ی هستی نقش…

دانشمندان یک مدل ریاضی را توسعه داده اند که بیان می کند انفجار بزرگ (Big Bang) مبدا پیدایش هستی و کائنات نبوده و بلکه صرفا نتیجه سقوط و افول جهان پیشین در درون خودش است. . اینکه مبدا پیدایش هستی و کائنات چه بوده است از جمله سوال هایی است که ممکن است همواره از…