جدیدترین مطالب انقراض نئاندرتال ها

ابرآتش‌فشان کامپی فلگری ایتالیا، حدود 500 سال قبل فوران کرد و به مدت هشت روز پیاپی سنگ‌های مذاب و ابرهای گازی ضخیمی را به جو زمین پرتاب کرد. حال محققان هشدار می‌دهند که این ابر آتش‌فشان ممکن است دوباره فعال شود. کامپی فلگری در طول بیش از 67 سال گذشته علائمی از خود نشان داده…

حدود 40  هزار سال قبل، آخرین گروه های نئاندرتال ها در اروپا پرسه می زدند. در آن زمان، با وجود ورود هوموساپینس ها (انسان های هوشمند) به قلمروی نئاندرتال ها، اوضاع برای آنها سخت و سخت تر می شد. این زمانی بود که ابرآتشفشان کامپی فلگری فوران کرده بود. این فوران 112 کیلومترمکعب ماگما را…