جدیدترین مطالب انقراض

احتمالاً ماهی ها خیلی بهتر از چیزی که فعالان محیط زیست تصور می کنند، گرمایش زمین را پیش بینی می کنند. محققان دانشگاه شرق آنجلیا و دانشگاه دالهویس دریافته اند، اسکیت زمستانی – نوعی پرتو ماهی شبیه کوسه – می تواند خیلی بیش از چیزی که پیش بینی می شد، خود را با شرایط تغییرات…

مطالعه ای جدید نشان می دهد، انقراض پرمین تریاسه، بزرگترین انقراضی که در دنیا رخ داده، به آن بزرگی که تصور می کردیم، نبوده است. محاسبات استیون استنلی از دانشگاه هاوایی، انقراض عظیم 90 تا 96 درصدی تمام گونه ها را به حدود 81 درصد کاهش داده است. اما بدیهی است که این رویداد با…