جدیدترین مطالب انقلاب تابستانی

پیش از آنکه انقلاب خورشید در 21 ژوئن (31 خرداد) صورت گرفت، سیاره درخشان زهره (ونوس) و هلال کهنه ماه در آسمان بوداپست، مجارستان خودنمایی کردند و این چشم انداز زیبا را به وجود آوردند. در پیش زمینه تصویر نیز رودخانه دانوب به چشم می خورد که از سمت بودا به سمت پست جاری بوده…

در حالی که امروز اول تیر ماه انقلاب تابستانی برای نیمکره شمالی سیاره زمین رقم خورد، انقلاب تابستانی شمالی برای سیاره حلقه ای زحل نزدیک به یک ماه پیش در 24 ماه مه (3 خرداد) اتفاق افتاد. با توجه به فصل های زحلی، این تصویر در تاریخ 9 ژوئن (19 خرداد) توسط فضاپیمای کاسینی از…