جدیدترین مطالب اپلیکیشن های حمل و نقل

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مصاحبه‌ای تاکید کرد که اپلیکیشن های جدید در حوزه حمل و نقل مثل اسنپ و تپسی، باعث کاهش ترافیک شده اند و در ادامه اظهار داشت که اسنپ و تپسی باید زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

به دلیل شکایت هایی که از عملکرد اسنپ و تپسی وجود دارد، جنگ تاکسیرانی با این دو اپلیکیشن هنوز در جریان است. سازمان تاکسیرانی از این دو اپلیکیشن، به دلیل ارائه خدمات ارزان یا همان دامپینگ، در شورای رقابت شکایت کرده است. شورای رقابت نیز تصمیم دارد که این پرونده را به صورت درستی پیگیری…