جدیدترین مطالب اپل کار

سازنده سری گوشی های آیفون، اپل، بر اساس بررسی های انجام شده بر روی اسنادی توسط روزنامه انگلیسی گاردین (The Guardian)، طی یک گزارشی در روز جمعه اذعان داشت که شایعاتِ یک ساله مبنی بر ماشین اپل (Apple Car) درست می باشد. در این گزارش ادعا شده است که اپل به دنبال مکانی مخفی نزدیک…