جدیدترین مطالب اپن سورس

داکر (Docker) این تکنولوژی کانتینر (container) اپن سورس (open source)، یک قسمت از نرم افزار در یک فایل سیستم کامل است که شامل هر آنچه که شما برای اجرا کردن نیاز دارید (کد، زمان اجرا، ابزار سیستم، کتابخانه ی سیستم و هر چیزی که شما می توانید بر روی سرور نصب کنید)، می باشد. داکر این…

مایکروسافت در زمانی که مشغول کار ویندوز 10 بود، این سرور را فراموش نکرده است. از جوانب مثبت آی تی، متکی بودن بر ویندوز سرور است که هر روز شبکه ها و دارایی ها را مدیریت می کند و پیش نمایش ویندوز سرور 2016 تقریبا به اتمام رسیده است. در پانزدهم آوریل، پیش نمایش ویندوز…