جدیدترین مطالب ایران خودرو

نوسانات موجود در بازار کنونی ایران ناشی از عواملی چون تغییر روزانه نرخ ارز و تحریم‌ها و همچنین سیاست‌گذاری غلط دولت است. افزایش قیمت بر میزان خرید مردم و حتی میزان عرضه تولیدکننده نیز تاثیر می‌گذارد، این تغییرات موجب عدم تمایل اقشار مختلف جامعه برای خرید کالای ایرانی است. قیمت روز محصولات ایران خودرو و…

نوسانات موجود در بازار کنونی ایران ناشی از عواملی چون تغییر روزانه نرخ ارز و تحریم‌ها و همچنین سیاست‌گذاری غلط دولت است. افزایش قیمت بر میزان خرید مردم و حتی میزان عرضه تولیدکننده نیز تاثیر می‌گذارد، این تغییرات موجب عدم تمایل اقشار مختلف جامعه برای خرید کالای ایرانی است. قیمت روز محصولات ایران خودرو و…

وضعیت بازار کنونی چنگی به دل نمی‌زند. اکثر محصولات و قطعات دچار افزایش ناگهانی قیمت شده‌اند و به موازات آن میزان تقاضا از سمت مردم نیز کاهش یافته است. خودروهای تولید ملی چون دیگر محصولات موجود در بازار از قانون افزایش قیمت تبعیت کرده‌اند و موجبات نارضایتی مصرف‌کنندگان این گروه از کالا را به همراه…

وضعیت بازار کنونی چنگی به دل نمی‌زند. اکثر محصولات و قطعات دچار افزایش ناگهانی قیمت شده‌اند و به مساوات آن میزان تقاضا از سمت مردم نیز کاهش یافته است. خودروهای تولید ملی چون دیگر محصولات موجوده در بازار از قانون افزایش قیمت تبعیت کرده‌اند و موجبات نارضایتی مصرف‌کنندگان این گروه از کالا را به همراه…

وضعیت بازار کنونی چنگی به دل نمی‌زند. اکثر محصولات و قطعات دچار افزایش ناگهانی قیمت شده‌اند و به مساوات آن میزان تقاضا از سمت مردم نیز کاهش یافته است. خودروهای تولید ملی چون دیگر محصولات موجوده در بازار از قانون افزایش قیمت تبعیت کرده‌اند و موجبات نارضایتی مصرف‌کنندگان این گروه از کالا را به همراه…

وضعیت بازار کنونی چنگی به دل نمی‌زند. اکثر محصولات و قطعات دچار افزایش ناگهانی قیمت شده‌اند و به مساوات آن میزان تقاضا از سمت مردم نیز کاهش یافته است. خودروهای تولید ملی چون دیگر محصولات موجوده در بازار از قانون افزایش قیمت تبعیت کرده‌اند و موجبات نارضایتی مصرف‌کنندگان این گروه از کالا را به همراه…

محصولات خودرویی چون دیگر کالاهای موجود در بازار تابع وضعیت موجود کنونی اقتصاد است. وجود عواملی چون تحریم‌ها و نرخ بالای ارز، توانسته موجب افزایش قیمت‌ها شود. ایجاد بستری برای کاهش قیمت‌ها و عرضه کالای باکیفیت یکی از مهم‌ترین اهداف خودروسازان است. قیمت روز محصولات ایران خودرو همچون دیگر خودروهای تولید ملی با وضعیت بازار…

محصولات خودرویی چون دیگر کالاهای موجود در بازار تابع وضعیت موجود کنونی اقتصاد است. وجود عواملی چون تحریم‌ها و نرخ بالای ارز، توانسته موجب افزایش قیمت‌ها شود. ایجاد بستری برای کاهش قیمت‌ها و عرضه کالای باکیفیت یکی از مهم‌ترین اهداف خودروسازان است. قیمت روز محصولات ایران خودرو همچون دیگر خودروهای تولید ملی با وضعیت بازار…

صفحه 1 از 29