جدیدترین مطالب ایرباد

یک شرکت فناوری به‌نام xMEMS Labs از ساخت نخستین اسپیکر حالت جامد دنیا خبر داد. با ساخت این اسپیکر خاص انقلابی دیگر در زمینه ایربادها به وقوع پیوسته است.

صفحه 1 از 3