جدیدترین مطالب ایرتویا

همانطورکه می دانید اخیرا ایرتویا تست درایوهایی را در جمعه هر هفته برای علاقمندان فراهم کرده تا مشتریان بتوانند قبل از خرید با خودروی مورد نظر خود بیشتر آشنا شده و با آن رانندگی کنند. در این رویه که ایرتویا آن را ” جمعه ها در ایرتویا ” می خواند، هر جمعه تست یک خودرو…