جدیدترین مطالب ایسلند

ساکنان دینگوتلیر جنوب غربی ایسلند پس از بیدار شدن، الگوهای کد مانند عجیبی چیزی شبیه حروف هیروگلیف را در حوالی دریاچه سنیگوالوتان کشف کردند. این کدهای عجیب که مردم و مقامات شهر را مبهوت کرده، به نظر به‌صورت طبیعی پدید نیامده‌اند! مقامات محلی شهر و  پارک ملی دینگوتلیر، عکس‌های از این کدهای مرموز را بر…

ایسلند کشوری با چندین کوه آتشفشانی غیر فعال و نیمه فعال است. اخیرا این کشور، پس از مشاهده برخی فعالیت‌های آتشفشانی، در حالت آماده باش قرار دارد. فعالیت‌های آتشفشانی همیشه مورد مطالعه ژئو فیزیکدانان بوده است. آنها به تازگی در لایه رویی آتشفشان‌ها، انبساط مشاهده کرده‌اند. همچنین 4 مرکز از 30 مرکز بزرگ آتشفشانی کشور ایسلند،…