جدیدترین مطالب ایمپلنت مغز

ایمپلنت جدید مغز طوری ساخته شده است که هرگز حذف  نمی شود و به جای آن در بدن حل خواهد شد. تیمی از دانشمندان علوم اعصاب و مهندسان نوعی ایمپلنت جدید مغز ایجاد کرده اند که مانند ایمپلنت های کنونی بعد از کاشت نیاز به حذف از بدن ندارند و توانایی این را دارند که در…

هر زمانی که یک تکنولوژی جدید با حمایت اوباما یا توسعه دارپا (DARPA) انجام شود می دانیم که کسب و کار جدی و محکمی محسوب می شود. اما اگر چیزی هم توسط اوباما حمایت شود و هم توسط دارپا توسعه یابد، آن زمان است که می فهمیم واقعا پرژه ی مورد توجهی می باشد. برنامه…

دانشمندان دانشگاه کیس وسترن رزرو (Case Western Reserve Univerity) موفق شدند که با استفاده از الکترونیک به یک مرد فلج توانایی حرکت بازو و دست را داده اند. این آزمایش ها اولین بار است که سیگنال های جمع آوری شده در مغز را برای بازگرداندن توانایی حرکت، به الکترودهای واقع در بازوی شخص ارسال شده…