جدیدترین مطالب اینترنت در پرواز

گوگو (Gogo) یکی از پیشگامان اتصال به اینترنت روی هواپیماهای تجاری بود. در حال حاضر چندین سال است که این شرکت در حال ارائه ی خدمات اینترنت برای مسافران این هواپیماهای تجاری می باشد. اکنون این شرکت برای انتشار نسل بعدی خدمات اینترنت خود به نام 2Ku برنامه ریزی می کند. FAA (اداره هوانوردی فدرال…