جدیدترین اخبار و مقالات اینترنت طبقاتی

به‌تازگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر از انجام مراحل فرایند مربوط به فعالسازی اینترنت طبقاتی اساتید دانشگاه و ابلاغ این دستورالعمل در آینده نزدیک داده است.

فیروزآبادی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در یک اظهارنظر عجیب عنوان کرده است که اینترنت طبقاتی خواسته خود استارتاپ‌هاست. این در حالی است که پیش‌تر همین استارتاپ‌ها مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌ بودند.

کارزار مخالفت با اینترنت طبقاتی شروع به کار کرد. هم‌پیمانی برای عدم استفاده از اینترنت طبقاتی در حال گسترش است و افراد نیز به این هم‌پیمانی بله می‌گویند.

صفحه 1 از 4