جدیدترین مطالب باتری آیفون 6 اس

مشکل باتری آیفون 6 اس کاربران زیادی را ناراحت کرده است. گزارش شده که شاخص عمر باتری آیفون 6 اس به طور ناگهانی خالی می شود و پس از آن، آی فون فکر می کند که باتری تمام شده و خاموش می شود. مشکل باتری آیفون 6 اس چندین بار برای کاربران اتفاق افتاده و…

اپل همیشه بعضی از جزئیات کلیدی آیفون ، از جمله ظرفیت سلول های تامین انرژی، را پنهان  می کند.  اما خوشبختانه با کالبد شکافی و تفکیک کردن اجزای یک دستگاه و خواندن برچسب واقع بر روی آن، به اطلاعاتی از این قبیل، می توان دسترسی پیدا کرد.  با انجام این کار بر روی آیفون 6…