جدیدترین مطالب باتری انعطاف پذیر

مشکل عمده ی باتری های مصرفی، انعطاف ناپذیری و شکل ظاهری خشک آنهاست؛ این بدان معناست که در طراحی دستگاه هایی که به این باتری ها مجهز می شوند، با محدودیت هایی مواجه هستیم. خوشبختانه محققانی وجود دارد که با تولید باتری های انعطاف پذیر به دنبال رفع این مشکلات هستند. این احتمال وجود دارد…

وقتی صحبت از پوشیدنی ها به میان می آید، باتری ها یکی از بزرگترین محدودیت هایی هستند که به ذهن می رسد. این محدودیت تقریبا همه ی ویژگی های دیگر برای ساعت های هوشمند را تحت تاثیر قرار می دهد و توسعه دهندگان این پوشیدنی ها از عمر باتری نسبتا ضعیف و همینطور محدودیتی که…