انواع باتری سونی اصل را از امگا باتری بخرید ؛ درحالی‌که اکثر ما بیشتر به فکر محافظت از بدنه گوشی خود هستیم، تصوری نسبت به راه‌های محافظت از قلب گوشی یعنی باتری آن نداریم.