جدیدترین مطالب باتری گوشی های هوشمند

با توجه به گزارشی از MIT News نوعی باتری به نام “لیتیوم فلز”توسط  SolidEnergy اسپین آف MIT ساخته شده است که می تواند ظرفیت باتری گوشی های هوشمند را دو برابر کند. این باتری می تواند همان میزان انرژی قابل ذخیره در یک سلول لیتیوم یون استاندارد را در سایز نصف آن ذخیره کند، با این…

در نظرسنجی روز گذشته فون آرنا، که در آن از خوانندگان خواست شد برای شناسایی بزرگترین مسئله ای که در دستگاه خود، با مواجه هستند، در آن شرکت کنند، بسیاری از آنها از عمر باتری گوشی های هوشمند خود، ناراضی بودند. بیش از 50٪ گفتند که باتری گوشی آنها خیلی افتضاح است، و از طرفی…