جدیدترین مطالب بارش شهابی برساوشی

بارش شهابی برساوشی هر ساله از 27 مرداد تا 3 شهریور قابل مشاهده است و منشا آن دنباله‌داری است که سوئیفت تاتل نام دارد. بارش برساوشی حوالی صبح دیده می‌شود و حدود 60 تا 70 شهاب را می توان در هر ساعت مشاهده کرد.

در قسمت اول از مقاله آسمان شب و صورت های فلکی را بیشتر بشناسید! تاریخچه ای کوتاه از چگونگی شکل گیری طرح های نجومی و صورت های فلکی گفتیم و انواع حرکات زمین را مورد بحث قرار دادیم. سپس بعد از بیان برخی مفاهیم اولیه، نگاه دقیق تری به دو صورت فلکی معروف، دب اکبر…

عبور اجرام آسمانی داغ از اتمسفر ما منظره ی جالبی را به وجود می آورد، با اینحال برخورد ستاره های دنباله دار و یا شهاب سنگ ها با زمین می تواند عواقب فاجعه باری را به همراه داشته باشد. چند روز پیش شاهد بارش شهاب سنگی Delta Aquarid بودیم. بارش شهابی برساوشی (Perseid) نیز به…