جدیدترین مطالب بارش شهاب سنگ

سیاره زمین جای عجیبی برای شهاب سنگ ها نیست. در حقیقت بارش‌ های شهابی پدیده‌ای معمول به شمار می‌روند. پدیده‌ای که در آن جرم‌های کوچک (سنگ‌های آسمانی) وارد اتمسفر زمین می‌شوند و آسمان شب را نور باران می‌کنند. در این مطلب به توضیح چگونگی انفجار شهاب ها در جو زمین پرداخته‌ شده است.

در قسمت اول از مقاله آسمان شب و صورت های فلکی را بیشتر بشناسید! تاریخچه ای کوتاه از چگونگی شکل گیری طرح های نجومی و صورت های فلکی گفتیم و انواع حرکات زمین را مورد بحث قرار دادیم. سپس بعد از بیان برخی مفاهیم اولیه، نگاه دقیق تری به دو صورت فلکی معروف، دب اکبر…

عبور اجرام آسمانی داغ از اتمسفر ما منظره ی جالبی را به وجود می آورد، با اینحال برخورد ستاره های دنباله دار و یا شهاب سنگ ها با زمین می تواند عواقب فاجعه باری را به همراه داشته باشد. چند روز پیش شاهد بارش شهاب سنگی Delta Aquarid بودیم. بارش شهابی برساوشی (Perseid) نیز به…

یکی از تماشایی ترین مناظر بارش شهاب سنگ در سال، روز یکشنبه رخ می دهد. همه ساله در این بازه ی زمانی، همزمان با گذر زمین از میان دم شبه ستاره ی کوچکی به نام فایتون 3200، بارش شهاب سنگ های صورت فلکی جوزا اتفاق می افتد. زمانیکه توده ای درشت از ذرات شبه ستاره…

آیا تا به حال با سقوط یک ستاره آرزو کرده اید؟ اگر نه، این فرصت را از دست ندهید. از 13 تا 15 دسامبر (22 تا 24 آذر) شاهد بارش شهاب سنگ های جوزائی خواهیم بود که انتظار می رود طبق محاسبات در هر ساعت از آسمان عبور کند. بارش جوزائی بهترین نوع بارش شهاب…