جدیدترین مطالب بازگشت نوکیا به بازار گوشی های هوشمند

بازگشت نوکیا به بازار گوشی های هوشمند اکنون دیگر موضوع مخفیانه ای نیست. پس از افشای این طرح توسط مدیر عامل نوکیا، اکنون این شرکت علنا تایید کرده است که برای تولید دستگاه های جدید به دنبال یک شریک مناسب می گردد. در مورد گزارش بازگشت نوکیا به بازار گوشی های هوشمند در این اواخر…