بازی بتلفیلد جدید (The Battlefield) امسال رونمایی می شود، همانطور که انتظار می رفت بتلفید 6 جدید در پایان سال 2021 راه اندازی خواهد شد.