جدیدترین مطالب بازی های المپیک ریو 2016

تصایور گیف یکی از روش های فوق العاده برای به اشتراک گذاری بخش کوتاهی از ویدیو ها هستند. همچنین برای ارسال تصاویر جالب نیز مورد استفاده قرار می گیرند؛ با اینحال و صرفنظر از هدف شما، کمیته ی ملی المپیک ایجاد تصاویر گیف ورزشی توسط آژانس های پوشش دهنده ی خبری را متوقف کرده است….

بازی های المپیک ریو 2016 نزدیک است و هر ساله بسیاری از مردم در بارها، کافه ها و یا مهمانی ها جمع می شوند تا رویداد های ورزشی خاص را در کنار هم تماشا کنند. اما امسال NBC تغییری در تماشای آن برای علاقه مندان ایجاد کرده است. در واقع NBC ، پخش عمومی بازی…