جدیدترین مطالب بالا بردن تمرکز

همه می دانیم که مغز بسیار قدرتمند است و بنابراین به عنوان کامپیوتر مدرن محسوب می شود. اما فعل و انفعالات بین این کامپیوتر و مغز بسیار کمتر قابل توجه قرار گرفته و محدود به استفاده از صفحه نمایش، موس، صفحه کلید و کنترل بازی های ویدئویی شده است. به همین دلیل دانشمندان کامپیوتر در دانشگاه…