جدیدترین مطالب بانکداری الکترونیک

نرم افزار همراه بانک سپه در اختیار مشتریان این بانک قرار دارد تا بتوانند انواع عملیات بانکی را انجام دهند. راهنمای استفاده از نرم افزار همراه بانک سپه نیز در ادامه وجود دارد.

محمد آجدانی، کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک، سیستم بانکداری کشور را سیستمی مطمئن می‌داند اما کارت های بانکی مغناطیسی را که استفاده می‌کنیم از نظر امنیتی مناسب نمی‌داند و به گفته وی عدم آگاهی در استفاده از این کارت‌ها می‌تواند مشکلات امنیتی جدی را برای کاربران به همراه داشته باشد. نخستین بار در سال 1918 در…