جدیدترین مطالب باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک

مدت طولانی است که متون پزشکی قرون وسطی به عنوان متونی بی ارزش از مطالعات کنار گذاشته شده اند. از این دوره زمانی همواره به عنوان “قرون تاریکی” یاد می شود که به اشتباه نشان می دهد، این عصر با ناآگاهی علمی همراه بوده است. با این حال، قرون وسطی شناسان و دانشمندان به دنبال…

مطالعه ای جدید نشان می دهد، هوای آلوده شهرها، حتی از چیزی که پیش از این تصور می کردیم هم از لحاظ بهداشتی خطرناکتر هستند. محققان، ردپای باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک در هوای آلوده شهرها را مشاهده کرده اند که با آنتی بیوتیک های متداول قابل درمان نیستند. محققان دانشگاه گوتنبرگ، سوئد، 864…