جدیدترین مطالب با ارزش ترین کمپانی

آلفابت با ارزش ترین کمپانی جهان محسوب می شود و رقیب خود اپل را پشت سر گذاشته است. در حالی که گوگل و اپل در حال مبارزه هستند تا به عنوان با ارزش ترین کمپانی در جهان محسوب شوند، هر دوی آنها اکسون را چند سال پیش سرنگون کردند. حال که آلفابت تشکیل شده است و…