جدیدترین مطالب بحران آب

خشکسالی مطلق در استان‌های گیلان و مازندران را می‌توان بر اساس نقشه‌هایی که مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران منتشر کرده است، به خوبی مشاهده کرد. دو استانی که همواره به عنوان مناطق پرباران و پرآب کشور از آنها نام برده می‌شود.

وزارت انرژی، آب و محیط زیست طرح جدید مجلس با اهدف اصلاح ساختار دولت برای بهبود شرایط توسعه پایدار و کمک به وضعیت نابسامان محیط زیست است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از برررسی این طرح در هفته‌های آتی خبرداده است.

رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه از توقف طرح احداث دریاچه مصنوعی از حقابه دریاچه ارومیه به دستور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خبر داد. این دریاچه مصنوعی قرار بود در استان آذربایجان شرقی ساخته شود.

صفحه 1 از 2