جدیدترین مطالب برخورد شهاب‌سنگ‌ها به زمین

سیاره زمین جای عجیبی برای شهاب سنگ ها نیست. در حقیقت بارش‌ های شهابی پدیده‌ای معمول به شمار می‌روند. پدیده‌ای که در آن جرم‌های کوچک (سنگ‌های آسمانی) وارد اتمسفر زمین می‌شوند و آسمان شب را نور باران می‌کنند. در این مطلب به توضیح چگونگی انفجار شهاب ها در جو زمین پرداخته‌ شده است.

مطالعات جدید نشان می‌دهند که زمین به‌صورت تصادفی مورد اصابت اجرام کیهانی قرار گرفته است. محققان با تجزیه‌ و تحلیل دهانه های برخوردی زمین، قادر به کشف هیچ‌گونه الگوی خاصی در این دهانه نبودند. برخی از ستاره شناسان گمان می‌کنند خورشید دارای یک ستاره همراه است که هر 26 میلیون سال به نزدیک‌ترین فاصله خود…