جدیدترین مطالب برنامه فضایی چین

اولین رصدخانه خورشیدی چین می‌تواند اسرار فوران‌های خورشیدی را افشا کند. به منظور بررسی این پدیده‌ها کشور چین فضاپیمای اختصاصی به فضا پرتاب کرده است.

اولین فضاپیمای باری چین با موفقیت به آزمایشگاه فضایی تیانگونگ-۲ رسید. به گزارش خبرگزاری رسمی شین هوای چین، این موفقیت گامی بزرگ در جهت هدف اصلی پکن یعنی ساخت ایستگاه فضایی دائمی و سرنشین دار تا سال 2022 است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین، با اولویت قرار دادن پیشرفت برنامه فضایی چین، قصد ارتقای…

چین اعلام کرد، قصد دارد، طی برنامه فضایی بلندپروازنه خود یک کاوشگر را تا سال 2018 بر روی نیمه تاریک ماه فرود بیاورد. بر اساس اوراق سفید منتشر شده توسط دولت چین با عنوان “فعالیت های فضایی چین در سال 2016″، این کشور قصد دارد پروژه اکتشافات ماه خود را تا پنج سال آینده ادامه…