جدیدترین مطالب برنامه های آنی کافه بازار

قرار است تا پایان سال 1396، کافه بازار سهم خود را از پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای در برنامه های آنی کافه بازار به نصف کاهش دهد. کافه بازار هدف خود را از این کار، توسعه‌ی بستر برنامه‌های آنی اعلام نموده است. سهم توسعه‌دهندگان برنامه‌های آنی کافه بازار، از فروش درون‌برنامه‌ای در این مدت، ۸۵ درصد محاسبه خواهد…