جدیدترین مطالب برنامه

میل باکس، برنامه ی محبوب ایمیل، در روز جمعه، حذف شد. این به این معنی است که بسیاری از افرادی که از میل باکس استفاده می کردند، باید به دنبال یک برنامه ایمیل دیگر باشند. میل باکس به دلیل اینکه گزینه ی اسنوز داشت، برنامه ی ایمیل محبوبی بود به طوری که اینباکس مدتی ناپدید می…

روش های بسیاری برای پی بردن به اینکه غذایی که می خورید شامل چه چیزی است، وجود دارد، از جمله برنامه هایی مانند MyFitnessPal. در اینجا یکی دیگر از این برنامه ها را که به خوبی اجرا می شود معرفی می کنیم: Spe.It یک برنامه ی وب است که اطلاعات تغذیه ای برای هر نوع…