ماجرای عذرخواهی جاستین تیمبرلیک از بریتنی اسپرز و جنت جکسون باعث دامن زدن به شایعات زیادی شده است، برای دانستن جزئیات بیشتر در اینباره با تکراتو همراه شوید.