جدیدترین مطالب بزرگترین ابرماه قرن

روز 14 نوامبر (24 آبان)، یک رخداد نادر نجومی رخ خواهد داد. در این روز، ماه به نزدیک ترین فاصله خود به زمین در طول 70 سال اخیر خواهد رسید. پدیده ابرماه، زمانی رخ می دهد که ماه کامل به نزدیک ترین فاصله اش به زمین می رسد و کمی بزرگتر و درخشان تر از…

ناسا می گوید، ابرماه (سوپرمون) ماه جاری، ابرماهی بزرگتر و روشن تر از ابرماه اکتبر خواهد بود. به گفته یک سخنگوی آژانس فضایی ناسا، ابرماه 14 نوامبر (24 آبان) بسیار دیدنی و جذاب بوده و بزرگترین ابرماه قرن خواهد بود. پدیده ابرماه زمانی رخ می دهد که ماه کامل به نزدیک ترین فاصله اش به زمین می…