جدیدترین مطالب بزرگترین قمر زحل

بیش از یک دهه از زمانی که فضاپیمای کاسینی نخستین نمای نزدیک از بزرگ‌ترین ماهواره طبیعی سیاره زحل، تیتان، را به زمین مخابره کرد، می‌گذرد. دانشمندان سال‌هاست که در حال پردازش حجم انبوه داده‌های مربوط به این جهان بیگانه، عجیب و شبه زمین هستند.

پیش از اینکه کاوشگر کاسینی ناسا دقیق ترین عکس هایی که تاکنون از زحل را دیده ایم، به زمین مخابره کند، فضاپیمای هویگنس هم در بزرگترین قمر زحل، تیتان فرود آمده بود. فرود تاریخی کاوشگر هویگنس روز چهاردهم ژانویه سال 2005 انجام شده بود. این کاوشگر در ۱۵ اکتبر ۱۹۹۷ پرتاب شد و در ۱۴…