جدیدترین مطالب بمب اتمی

از زمان نخستین آزمایش اتمی در 15 ژوئیه سال 1945، بیش از 2051 آزمایش تسلیحات اتمی در سراسر جهان انجام شده است. هیچ چیز دیگری در جهان به قدرت تخریب سلاح های اتمی نمی رسد، این سلاح ها از زمان نخستین آزمایش تاکنون، پیشرفت قابل توجهی داشته اند و قدرت تخریبی آنها ده ها برابر…