جدیدترین مطالب بنزین

بنزین لیتری 5000 تومان خبرساز شد. ساعاتی قبل خبر افزایش قیمت بنزین سرتیتر بسیاری از سایت های خبری شد، اما آیا قیمت سوخت افزایش خواهد یافت یا باز هم با یک شایعه مواجه‌ایم تا واکنش مردم بررسی شده و بعد از آن قیمت بنزین تغییر کند؟